Program a propozice

7:30 – 9:00 příjezd a příprava veletržního stánku
9:00 – 9:30 slavnostní zahájení veletrhu, vystoupení
9:30 – 14:00 obchodování fiktivních firem, soutěže, prezentace dle harmonogramu
14:00 – 14:30 zakončení obchodování, vyhlášení výsledků soutěží
14:30 – 15:00 úklid stánku fiktivních firem, ukončení veletrhu

Informace ke konání regionálního veletrhu:


SOUTĚŽE VELETRHU

1. Prezentace
Prezentace musí splňovat tyto podmínky:
– název souboru PREZENTACE_NAZEV FIKTIVNI FIRMY
– zpracování a odeslání v programu PowerPoint (.ppt) o maximální velikosti 100 MB
– časový limit na prezentování je maximálně 5 minut

U prezentace se hodnotí:
– originalita zpracování
– zajímavost
– úroveň vystupování (v rámci veletržního dne)
– dodržení časového limitu

Termín odeslání zpracované prezentace (včetně časování a formátování) je 31.5.2024.
Odkaz pro odeslání všech soutěžních materiálů (všechny soutěžní materiály vložte najednou): https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXsRq779A…/viewform…

2. Firemní katalog
Katalog bude odevzdán při zápisu na veletrhu fiktivních firem.
Katalogy budou hodnoceny v rámci celého veletrhu. V případě, že fiktivní firma požaduje vrácení katalogu, vyzvedne si jej po ukončení obchodování u organizátora (učebna č. 20).

U katalogu se hodnotí:
– gramatická správnost
– grafické zpracování
– originalita
– přehlednost

Katalog musí být vytvořen žáky fiktivní firmy, nikoli profesionální firmou a nesmí být použit z jiných veletrhů fiktivních firem.

3. Nejlepší firemní leták
Leták musí splňovat tyto podmínky:
– formát PDF maximální velikost odeslaného souboru 10 MB
– velikost jedna A4

Leták musí obsahovat:
– obrázek produkt, služby
– krátký text
– časově omezenou nabídku
– výzvu k akci
– kontaktní údaje

U letáku se hodnotí:
– grafické zpracování
– originalita
– upoutání pozornosti

Termín odeslání zpracované prezentace (včetně časování a formátování) je 31.5.2024.
Odkaz pro odeslání všech soutěžních materiálů (všechny soutěžní materiály vložte najednou): https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXsRq779A…/viewform…

4. Instagramový post (příspěvek)
Soubor musí obsahovat:
– logo fiktivní firmy
– propagaci fiktivní firmy (slogan, obrázek, aj.)
– odkaz na INSTAGRAM na instagramový post
– soubor ve formátu JPG, JPEG o maximální velikosti 10 MB

U souboru se hodnotí:
– kreativita
– informační hodnota
– grafické zpracování
– celkový dojem

Termín odeslání zpracované prezentace (včetně časování a formátování) je 31.5.2024.
Odkaz pro odeslání všech soutěžních materiálů (všechny soutěžní materiály vložte najednou): https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXsRq779A…/viewform…

5. Stánek a obchodování
Hodnotí se:
– znalost produktu
– komunikace se zákazníkem
– vyplnění účetních dokladů
– celkový vzhled stánku
– celkový dojem

6. Stánek z pohledu návštěvníků
Každý návštěvník veletrhu bude mít možnost vybrat jednu fiktivní firmu, která jej nejvíce osloví. Toto hlasování bude probíhat elektronickou formou (načtení stránky hlasování QR kódem). Každý návštěvník bude mít pouze jeden hlas. Z tohoto důvodu bude při hlasování potřeba potvrzovat e-mailovou adresu hlasujícího.


VELETRŽNÍ STÁNEK

Veletržní stánek bude zajištěn na sále školy, kde bude připraven pro každou fiktivní firmu dva stoly o velikosti 80 x 120 cm a čtyři židle (možnost doplnit o jeden až dva kusy). Stoly budou ve volném prostoru podél stěn a uprostřed sálu sestavené do tvaru L. Stoly budou přidělovány automaticky podle pořadí přihlášení fiktivní firmy.

Na místě nebude možné zapůjčit žádné stojany, zástěny, panely apod. Z tohoto důvodu si tento materiál přivezte vlastní.

Připojení na elektrickou energii je možné, jen s vlastním prodlužovacím kabelem potřebné délky. Počet zásuvek je omezen a může být dle umístění stánku ve větší vzdálenosti od veletržního stánku.

Veletržní stánek bude označen pořadovým číslem (dle přihlášení) a názvem.


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Dle epidemiologické situace budou během konání regionálního veletrhu používána platná opatření. V případě zákazu prezenční formy regionálního veletrhu, bude veletrh přesunut do on-line formy.


OSTATNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ VELETRHU

Všechny materiály musí být vytvořeny žáky fiktivní firmy, nikoliv profesionální firmou nebo jinou osobou. Nesmí být použity z jiných veletrhů.
Účastí na veletrhu, všichni účastníci souhlasí s pořizováním fotografií a video záznamů pro potřeby propagace veletrhu fiktivních firem, školy a aktivit s nimi spojených.
Parkování je možné před areálem školy. Je možné pro vyložení materiálu zajet do prostor školy. Pokud potřebujete zajet do prostoru školy, prosím o kontaktování na e-mailovou adresu rvMelnik@isstechn.cz nebo vlkova@isstechn.cz
Pořadatel nezodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození vybavení, zařízení a exponátů po celou dobu organizace veletrhu.
Účast na veletrhu je zdarma.
Pořadatelé si vyhrazují právo změny. O všech změnách budou přihlášené firmy včas informováni.


Přihlášky a soutěžní materiály odešlete nejpozději do 31.5.2024 on-line.


Odkaz na odeslání přihlášek: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdbJDxszbP…/viewform…
Všechny soutěžní materiály vložte najednou na přiložený odkaz. Odkaz na odeslání soutěžních materiálů: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXsRq779A…/viewform…
Seznam účastníků, informace o konání regionálního veletrhu fiktivních firem a změny naleznete na webových stránkách www.regionalniveletrhffmelnik.cz.


Mgr. Jana Vlková MBA, LL.M.

Kontakt: rvMelnik@isstechn.cz